Kaarten - Rijksuniversiteit Groningen
 
krt-1622-frp.jpg
English | Nederlands

Noua & accurata Frisiæ inter Fleuum & Lauicum sitæ descriptio : oppidis, vicis, pagis, riuis, fossis, arcibus delineata = Nieuwe end heerlijcke beschrijvinghe der ghelegentheijt van Vrieslandt tusschen den Lauwars end het Vlie


Schaal: [ca.1:190.000]
Paginering: 1 krt
Omvang: 44 x 56,5 cm
Toelichting: Titel boven de kaart: Frisia occidentalis
Toelichting: In de rand de wapens van de steden en grietenijen van Friesland
Toelichting: Afkomstig uit: Chroniqve ofte historische geschiedenisse van Vriesland ... / beschreuen door Pierium Winsemium. Franeker 1622
Trefwoord(en) lokaal: krt 1622 frpkrt-1622-frp.jpg

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/097904589

Meer informatie in de catalogus 
To top