Maps - University of Groningen
 
krt-1826-frp.jpg
English | Nederlands

Kaart van de provincie Vriesland met aanwijzing der doorbraken en overstroomde gedeelten door den watervloed van ... 1825


Scale: Schaal [ca. 1:125.000]
Paging: 1 krt
Size: 49 x 43 cm
Toelichting: Auteursnaam ontleend aan Bodel Nijenhuis
Toelichting: Met : Namen der grietenyen en Voornaamste dykbreuken
Toelichting: Afkomstig uit: Geschiedkundig tafereel van den watervloed en de overstroomingen in Vriesland ... 1825 / door J. van Leeuwen. - Leeuwarden 1826
Subject(s) local: krt 1826 frpkrt-1826-frp.jpg

Please use this identifier to cite or link to this item:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/141179112

More information in the catalogue 
To top