Maps - University of Groningen
 
krtms-1875-grp.jpg
English | Nederlands

Kaartje figuratif van de geprojecteerde bedijking der polders onder Zuurdijk, Departement van de Wester Eems


Scale: [ca. 1:9.500]
Paging: 1 manuscriptkrt
Size: 38 x 52 cm
Toelichting: Rechtsboven staat: Aldus voorgesteld door ons volmagten van den Buiten polder onder Zuurdijk en Vliedorp. Zuurdijk den 12 november 1812. (Get.) Louwe Meinderts Bintema, (get.) Cornelis Hendriks Voet
Toelichting: Copie van een origineel van 1812
Subject(s) local: krtms 1875 grpkrtms-1875-grp.jpg

Please use this identifier to cite or link to this item:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/134595084

More information in the catalogue 
To top