Kaarten - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Groningen stad

(1575)
Groninga, opulenta populosa, et validé contra hostiles insultus munita Phrisi[a]e vrbs : Ptolem[a]eo Phileum constructa et denominata a Grunno Anthenoris regis Francorum fratre, anno ante incarnationem Christi CCCLXXVII vt Hunibaldus scribit
Kaart
(1576)
Groeninga : sive vt alij Gruninga Frisiae urbs ...
Kaart
(1594)
Vvaerachtige conterfeytinge der wytberoembden stadt Gronningen : in gestalt als die anno MDXCIIII den XIJ. dach Maij van den Duerluchtigen Hoochgeboren Furst en[de] Heere Graeff Maurits gebooren Prince van Orangien, Grave van Nassau &c. en[de] den Heeren Generale Staten der Geunieerde Nederlandtsche Provincien met Herescracht is berendt, belegert en[de] beschoten
Kaart
(1612)
Groninga, opul¯eta, populosa, et valide contra hostiles insultus munita Phrisie vrbs Ptolemeo Phileum, constracta et denominata a Grunno Anthenoris Regis Francorum f¯re, anno ante incarnationem Christi, CCCLXXVII. vt Humbaldes schribit
Kaart
(1616)
[Plattegrond van Groningen]
Kaart
(1906)
Caerte van de vermaerde ende antiqve stad Groeningen
Kaart
(1641)
Groninga
Kaart
(1649)
Groeninga
Kaart
(1652)
Afbeeldinge der stadt Groningen met de omliggende fortressen : 1652
Kaart
(1672)
De belegringh van Groeningen
Kaart
(1673)
Groningen
Kaart
(1674)
Caerte van de belegeringe en opbrekinge der bisschoppen van Collen en Munster voor de stadt Groningen angevangen den 9 Iulij geeijndicht den 16 Augustij
Kaart
(1674)
Groeninge
Kaart
(1679)
Het belegh der stadt Groningen in den jaere MDXCIV
Kaart
(1684)
La ville de Groeningue
Kaart
(1694)
Afbeeldinge der stadt Groningen met de omliggende fortressen : 1652
Kaart
(1600)
Groninga, opulenta populosa, et validé contra hostiles insultus munita Phrisi[a]e vrbs : Ptolem[a]eo Phileum constructa et denominata a Grunno Anthenoris regis Francorum fratre, anno ante incarnationem Christi CCCLXXVII vt Hunibaldus scribit
Kaart
(1600)
Groeninga M.D.LXXIII
Kaart
(1730)
Groeninga = Groeningen
Kaart
(173X)
Gröningen in West Frieslandt
Kaart
(174X)
Groeninga vulgo Groeningen
Kaart
(176X)
Plan van Groningen
Kaart
(1700)
[Plattegrond van Groningen]
Kaart
(1828)
Plan der stad Groningen verkleind naar de kadastrale plans
Kaart
(1834)
Plan van de stad Groningen met derzelver oude en nieuwe afwateringen
Kaart
(1850)
[Kaart van de beleegering der stad Groningen door Maurits in 1594]
Kaart
(1852)
Platte grond van de stad Groningen, in de jaren 1568 tot 1577
Kaart
(1852)
Plan van de stad Groningen van voor het jaar 1568 : uit eene reeks van Nederlandsche plattegronden van dien tijd voorhanden in de verzameling van Mr. J.T. Bodel Nijenhuis te Leiden
Kaart
(1857)
Platte grond der stad Groningen, in den jare 1857
Kaart
(1868)
Gemeente Groningen : (No. 2. de stad)
Kaart
(1877)
Platte grond van Groningen
Kaart
(1878)
Plan van aanleg en uitbreiding der gemeente Groningen op de na slechting der vestingwerken vrijkomende terreinen
Kaart
(1878)
Plan van aanleg en uitbreiding der gemeente Groningen op de na slechting der vestingwerken vrijkomende terreinen
Kaart
(1880)
[Plattegrond van Groningen]
Kaart
(1880)
Gemeente Groningen : plan van verkaveling van het terrein gelegen tusschen Heere- en Oosterweg
Kaart
(1880)
Gemeente Groningen : sectie H
Kaart
(1880)
Gemeente Groningen : sectiën H. en I
Kaart
(1904)
Gemeente Groningen : plan van uitleg
Kaart
(1904)
Gemeente Groningen : plan van uitleg
Kaart
(1907)
Platte grond van Groningen
Kaart
(1909)
Kaart van de gemeente Groningen met plan van uitleg
Kaart
(1925)
Plattegrond van Groningen
Kaart
(1950)
Groningen
Kaart
(1734)
[Kaart van enige provincielanden onder Selwerd en Stadshamrik]
Kaart
(1735)
Gemeten op den Hoorn : twee provintie plaatsen, genaamt 't Corps
Kaart
(1778)
Oud Groningen
Kaart
(1799)
Plan van Groenenstein : onderhorige landerijen en verdere situatie
Kaart
(1836)
[Geologische kaart der gemeente Groningen]
Kaart
(1700)
Lacitta di Groninga : capitale della provincia
Kaart
(1857)
Stadhuis Groningen
Kaart
(1857)
St. Maarten-toren. : Groningen
Kaart
(1857)
Tusschen de beide markten Groningen
Kaart
(1863)
Het Instituut voor doofstommen, te Groningen. Gesticht door Henri Daniël Guyot, in het jaar 1790
Kaart
(1870)
Provinciehuis te Groningen : de voorgebouwen en toren in 1870 afgebroken
Kaart
(1872)
28 augustus 1672-1872
Kaart
(187X)
H.C. van Hall
Kaart


 
To top