Maps - University of Groningen
 
English | Nederlands

Groningen stad

(1575)
Groninga, opulenta populosa, et validé contra hostiles insultus munita Phrisi[a]e vrbs : Ptolem[a]eo Phileum constructa et denominata a Grunno Anthenoris regis Francorum fratre, anno ante incarnationem Christi CCCLXXVII vt Hunibaldus scribit
Map
(1576)
Groeninga : sive vt alij Gruninga Frisiae urbs ...
Map
(1594)
Vvaerachtige conterfeytinge der wytberoembden stadt Gronningen : in gestalt als die anno MDXCIIII den XIJ. dach Maij van den Duerluchtigen Hoochgeboren Furst en[de] Heere Graeff Maurits gebooren Prince van Orangien, Grave van Nassau &c. en[de] den Heeren Generale Staten der Geunieerde Nederlandtsche Provincien met Herescracht is berendt, belegert en[de] beschoten
Map
(1612)
Groninga, opul¯eta, populosa, et valide contra hostiles insultus munita Phrisie vrbs Ptolemeo Phileum, constracta et denominata a Grunno Anthenoris Regis Francorum f¯re, anno ante incarnationem Christi, CCCLXXVII. vt Humbaldes schribit
Map
(1616)
[Plattegrond van Groningen]
Map
(1906)
Caerte van de vermaerde ende antiqve stad Groeningen
Map
(1641)
Groninga
Map
(1649)
Groeninga
Map
(1652)
Afbeeldinge der stadt Groningen met de omliggende fortressen : 1652
Map
(1672)
De belegringh van Groeningen
Map
(1673)
Groningen
Map
(1674)
Caerte van de belegeringe en opbrekinge der bisschoppen van Collen en Munster voor de stadt Groningen angevangen den 9 Iulij geeijndicht den 16 Augustij
Map
(1674)
Groeninge
Map
(1679)
Het belegh der stadt Groningen in den jaere MDXCIV
Map
(1684)
La ville de Groeningue
Map
(1694)
Afbeeldinge der stadt Groningen met de omliggende fortressen : 1652
Map
(1600)
Groninga, opulenta populosa, et validé contra hostiles insultus munita Phrisi[a]e vrbs : Ptolem[a]eo Phileum constructa et denominata a Grunno Anthenoris regis Francorum fratre, anno ante incarnationem Christi CCCLXXVII vt Hunibaldus scribit
Map
(1600)
Groeninga M.D.LXXIII
Map
(1730)
Groeninga = Groeningen
Map
(173X)
Gröningen in West Frieslandt
Map
(174X)
Groeninga vulgo Groeningen
Map
(176X)
Plan van Groningen
Map
(1700)
[Plattegrond van Groningen]
Map
(1828)
Plan der stad Groningen verkleind naar de kadastrale plans
Map
(1834)
Plan van de stad Groningen met derzelver oude en nieuwe afwateringen
Map
(1850)
[Kaart van de beleegering der stad Groningen door Maurits in 1594]
Map
(1852)
Platte grond van de stad Groningen, in de jaren 1568 tot 1577
Map
(1852)
Plan van de stad Groningen van voor het jaar 1568 : uit eene reeks van Nederlandsche plattegronden van dien tijd voorhanden in de verzameling van Mr. J.T. Bodel Nijenhuis te Leiden
Map
(1857)
Platte grond der stad Groningen, in den jare 1857
Map
(1868)
Gemeente Groningen : (No. 2. de stad)
Map
(1877)
Platte grond van Groningen
Map
(1878)
Plan van aanleg en uitbreiding der gemeente Groningen op de na slechting der vestingwerken vrijkomende terreinen
Map
(1878)
Plan van aanleg en uitbreiding der gemeente Groningen op de na slechting der vestingwerken vrijkomende terreinen
Map
(1880)
[Plattegrond van Groningen]
Map
(1880)
Gemeente Groningen : plan van verkaveling van het terrein gelegen tusschen Heere- en Oosterweg
Map
(1880)
Gemeente Groningen : sectie H
Map
(1880)
Gemeente Groningen : sectiën H. en I
Map
(1904)
Gemeente Groningen : plan van uitleg
Map
(1904)
Gemeente Groningen : plan van uitleg
Map
(1907)
Platte grond van Groningen
Map
(1909)
Kaart van de gemeente Groningen met plan van uitleg
Map
(1925)
Plattegrond van Groningen
Map
(1950)
Groningen
Map
(1734)
[Kaart van enige provincielanden onder Selwerd en Stadshamrik]
Map
(1735)
Gemeten op den Hoorn : twee provintie plaatsen, genaamt 't Corps
Map
(1778)
Oud Groningen
Map
(1799)
Plan van Groenenstein : onderhorige landerijen en verdere situatie
Map
(1836)
[Geologische kaart der gemeente Groningen]
Map
(1700)
Lacitta di Groninga : capitale della provincia
Map
(1857)
Stadhuis Groningen
Map
(1857)
St. Maarten-toren. : Groningen
Map
(1857)
Tusschen de beide markten Groningen
Map
(1863)
Het Instituut voor doofstommen, te Groningen. Gesticht door Henri Daniël Guyot, in het jaar 1790
Map
(1870)
Provinciehuis te Groningen : de voorgebouwen en toren in 1870 afgebroken
Map
(1872)
28 augustus 1672-1872
Map
(187X)
H.C. van Hall
Map


 
To top