Maps - University of Groningen
 
prt-1863-grs.jpg
English | Nederlands

Het Instituut voor doofstommen, te Groningen. Gesticht door Henri Daniël Guyot, in het jaar 1790


Paging: 1 prent
Size: 74 x 54 cm
Toelichting: Steendruk met onderschrift: Lith.v.M. Bos, oud-kweekeling v.h. I.v.D.S. S.Berghuis, ad.nat.del. teekenonderwijzer a.h. I.v.D.S. Linksboven legenda
Subject(s) local: prt 1863 grsprt-1863-grs.jpg

Please use this identifier to cite or link to this item:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/089714326

More information in the catalogue 
To top