Kaarten - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Nederland

map: Overijssel
map: Gelderland
map: Utrecht
map: Noord-Holland
map: Zuid-Holland
map: Zeeland
map: Limburg
map: Noord-Brabant
(1616)
Geldria et Transisulana
Kaart
(1631)
Delflandia, Schielandia et insulae trans Mosam illis objacentes ut sunt Voorna, Overflackea, Goerea, Yselmonda, etc.
Kaart
(1648)
Provinces Vnies des Pays Bas
Kaart
(1600)
Patriae antiquae inter Iuly et Caroli Magni caesarum Romanorum tempora descriptio
Kaart
(1656)
Novissima et accuratissima XVII provinciarum Germaniae Inferioris delineatio
Kaart
(1675)
Rhenolandia, Amstelandia et circumjacentia aliquot territoria : cum aggeribus omnibus terminisq. suis
Kaart
(1680)
Novissima et accuratissima XVII provinciarum Germaniae Inferioris delineatio
Kaart
(1700)
Naeuw-keurige afbeeldinge van alle de posten en vastigheden, by dese weerende oorlogh gemaeckt, in Holland, Utrecht en gedeelte van Gelderlandt
Kaart
(1710)
Belgii pars septentrionalis communi nomine vulgo Hollandia : nuncupata continens statum potentissimae Batavorum republicae seu Provincias VII Foederatas
Kaart
(1725)
Tafel vande XVII Nederlandze provincien : vertonende der zelver verdeling, grootte van landen en steden
Kaart
(1730)
Belgium foederatum
Kaart
(1730)
XVII Provinciae Belgii sive Germaniae Inferioris priscis temporis Circulo Burgundico S.R.I. annumeratae ...
Kaart
(1734)
Landkaart der Romeynsche weegen ontrent de uytwateringen des Ryns ter wederzyde van 't Hof van Agrippina of het thans genaamde Huys te Britte[n] ...
Kaart
(1734)
Paskaarte vande kuste van Holland en Vriesland, Groeninger, Emder en Keydingerland, Holstyn, Ditmarsche en 't Eydersted : met de riviere, eylande, droogten en diepte, die geleége zyn tuss[ch]en Olant en Egmont op zee en Verbeeterd naar Mathurin Guitet
Kaart
(1742)
Les XVII Provinces dites Les Pays-Bas ou l'on distingue exactement la succession de Charles VI
Kaart
(1744)
Nieuwe kaart der Vereenigde Nederlanden
Kaart
(1700)
Carte de deux voies militaire des Romains ou grands chemins dans l'Isle des Bataves [...]
Kaart
(1752)
Naauwkeurige kaart der Vereenigde Nederlanden tot opheldering der vaderlandsche historie in de zestiende eeuw
Kaart
(1752)
De Zeven Verenigde Nederlanden
Kaart
(1780)
Carte des Provinces Unies des Pays Bas : tirée des cartes les plus correctes qui en ont été faites sur les lieux
Kaart
(1798)
Nieuwe algemeene kaart der Bataafsche Republiek : verdeeld in VIII departementen volgens de Acte van staatsregeling voor het Bataafsche volk
Kaart
(1826)
Kaart der landen rondom de Zuider Zee en daarmede verbonden stroomen : tot opheldering van het historisch tafereel van den zwaren watersnood in 1825
Kaart
(1852)
Kaart van Nederland, aanwijzende de oude bewoners en plaatsen, verdeeling in gouwen waar Germaansche en Romeinsche oudheden gevonden zijn enz.
Kaart
(1852)
Kaart van Nederland, aanwijzende de oude bewoners en plaatsen, verdeeling in gouwen, waar Germaansche en Romeinsche oudheden gevonden zijn enz.
Kaart
(1853)
Breda en omstreken : getrokken uit de kadastrale stukken en gebragt op de schaal van 1 à 10.000
Kaart
(1865)
Nieuwe etappe-kaart van het Koningrijk der Nederlanden op de schaal van 1:200.000
Kaart
(1745)
Gustaaf Willem baron van Imhoff, gouverneur generaal van Neerl. Indie. Æt. XXXIX
Kaart
(1790)
De glorierijke overwinning, behaald bij Nieuwpoort in Vlaanderen door de troepen van ... Maurits ... op de Spaansche legerbenden ... van Albertus van Oostenrijk, benevens de gevangenneming van Franciscus de Mendoza ... op den 20sten julij des jaars 1600
Kaart
(1790)
De beroemde onderneming op de rivieren van London en Rochester gedaan de 21, 22 en 23 junij des jaars 1667, onder het opperbevel van ... Cornelis de Witt ...
Kaart
(1872)
Nationale en internationale tentoonstelling bij gelegenheid der viering van het 25 jarig bestaan der Hollandsche maatschappij van landbouw in het Malieveld te's-Gravenhage, 21-30 september 1872
Kaart


 
To top