Maps - University of Groningen
 
English | Nederlands

Noord-Nederland

(1800)
[Kaart van Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel]
Map
(1600)
Frisiae antiquissimae trans Rhenu prouinc. et adiacentium regionum noua et exacta descriptio
Map
(1612)
Frisiæ occidentalis typus
Map
(1615)
Frisia
Map
(1640)
Transiselania dominivm vernaculè Over-Yssel
Map
(1660)
Nieuwe ende perfeckte caerte van Vries-landt Over-yssel en Groeninger-landt
Map
(1670)
Westvrieslant, Groningen, Ommelanden, Drente, Oostvrislant
Map
(1677)
Tabula Frisæ, Groningæ, et territorii Emdensis : nec non circumjacentium regionum, puta Transisalaniæ, Benthemiæ, Westphaliæ et Oldenburgi
Map
(1600)
Ditio Trans-Isulana
Map
(1710)
Nieuwe verbeterde Wad en buytenkaart : streckende van't Vlie tot de Eyder ...
Map
(1725)
Frisiae libera à Flevo in Lavicam, quae Ostfresia, atque hinc in Amisiam, quae Groningana, cum Transvechtana dicione Episcopatvs Trajectini post eluviones seculi XIII : pars II. et III.
Map
(1738)
Frisia occidentalis
Map
(178X)
[Friesland, Groningen, Drenthe]
Map
(1799)
Nieuwe kaart van het departement van de Eems, verdeeld in VII ringen
Map
(1800)
Nieuwe kaart van het departement van de Eems, verdeeld in VII ringen
Map
(1830)
Kaart van Groningen en Drenthe
Map
(1834)
Hydrographische kaart van het Vriesche Zeegat : met een gedeelte der Vriesche en Groningsche Wadden
Map
(1881)
Kaart behoorende bij de geschiedkundige beschrijving der Lauwer-zee door Mr. A.J. Andreae
Map
(1909)
[Kaart van de drie noordelijke provincies met daarin getekend de tram- en spoorwegen]
Map
(1800)
Frisiæ occidentalis typus
Map
(1720)
Eencaarte van de Dollart met haar omleggende dijken
Map
(1801)
[Kaart van de scheiding tussen Drenthe en Westerwolde 1615]
Map
(181X)
[Kaart van de scheiding tussen Drenthe en Westerwolde 1615]
Map


 
To top